O nás

Spoločnosť  Virtuálny správca budov, s.r.o. vznikla v roku 2008 na základe skúseností konateľa firmy, pána Ivana Satvára, ktorý sa touto problematikou zaoberá od roku 2003. Zaoberá sa výkonom správy bytov a nebytových priestorov, manažmentom obnov bytových domov a výkonom stavebného dozora najmä v regióne mesta Prešov.

Tieto výsledky boli prezentované v rôznych médiách na Slovensku, jeden z projektov bol ocenený cez program Slovseff aj Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

VSTUP DO ELEKTRONICKEJ SPRÁVY DOMU easyDOM